VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ ba, 13/2/2018, 10:15 (GMT+7)

10 ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng cận Tết

Suzuki chiếm bốn vị trí, số còn lại chủ yếu là xe nhập khẩu.

10 ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng cận Tết

Việt Chung - Lương Dũng

Chia sẻ bài viết qua email