083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 29/10/2019, 13:45 (GMT+7)

Nợ công của Việt Nam trong 5 năm qua

Nợ công đang giảm dần, về mức 56,1% GDP năm 2019 nhưng chi phí trả nợ so với ngân sách lại đang tiến gần ngưỡng 25% Quốc hội cho phép.

Nợ công của Việt Nam trong 5 năm qua

Anh Minh - Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email