083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 16/9/2017, 21:00 (GMT+7)

Những yếu tố tạo nên sức mạnh hủy diệt của bão nhiệt đới

Bão nhiệt đới được phân loại dựa theo tốc độ gió. Đây là yếu tố tạo ra sức tàn phá lớn nhất của cơn bão ngoài lũ lụt.

Những yếu tố tạo nên sức mạnh hủy diệt của bão nhiệt đới

Lê Hùng

Chia sẻ bài viết qua email