083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 3/6/2018, 20:00 (GMT+7)

Những yếu tố giúp chim di cư định hướng

Các nhà khoa học cho rằng chim di cư có thể cảm nhận từ trường, dựa vào địa hình hoặc vị trí của các ngôi sao để định hướng.

Chim di cư định hướng bằng cách nào?
 
 

 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email