083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 28/7/2016, 13:47 (GMT+7)

Những vùng miền có nhiều thành viên Chính phủ

Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 27 thành viên, chủ yếu từ Trung Trung Bộ trở ra Bắc. Hà Tĩnh là quê của nhiều thành viên nhất, với 4 người.

Chia sẻ bài viết qua email