083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 8/9/2017, 19:00 (GMT+7)

Những việc cần chuẩn bị sẵn khi sơ tán trước siêu bão

Người dân ở vùng bị siêu bão tấn công nên chuẩn bị sẵn túi đồ khẩn cấp cũng như cất giữ cẩn thận những giấy tờ quan trọng.

Những việc cần chuẩn bị sẵn khi sơ tán trước siêu bão
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email