083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 6/12/2019, 09:21 (GMT+7)

Những vật dụng ra đời từ tái chế ôtô

Mỗi ôtô có khoảng 30.000 chi tiết, khoảng 80-90% có thể tái chế và được sử dụng để sản xuất nhiều thứ khác nhau.

Những vật dụng ra đời từ tái chế ôtô

Việt Chung - Minh Thủy
Nguồn: Morecambe Metals, Scrap Car Comparison

Chia sẻ bài viết qua email