083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 23/1/2016, 19:02 (GMT+7)

Những tuyến đường bị cấm trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội Đảng an toàn, thuận tiện, cơ quan chức năng của Hà Nội đã cấm một số tuyến phố trong thời gian từ 21 đến 28/1.

Những tuyến đường bị cấm trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email