083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 13/5/2016, 12:37 (GMT+7)

Những trường hợp không bị giữ ôtô khi xảy ra tai nạn

Việc giải quyết cho xe gây tai nạn tiếp tục được tham gia giao thông mà không bị giữ lại chỉ áp dụng với nhà ngoại giao, cán bộ cao cấp hay ôtô làm nhiệm vụ quân sự cấp bách...

Những trường hợp không bị giữ ôtô khi xảy ra tai nạn

Việt Chung - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email