083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 14/7/2018, 20:47 (GMT+7)

Những thay đổi khi lực hấp dẫn trên Trái Đất giảm một nửa

Lực hấp dẫn yếu đi có thể gây ra một số tác động đến sức khỏe như cơ bắp nhỏ lại, cân nặng giảm, tim yếu đi.

Những thay đổi khi lực hấp dẫn trên Trái Đất giảm một nửa
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email