083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 13/8/2019, 06:29 (GMT+7)

Những thành phần tạo nên lốp ôtô

Được làm ra từ hơn 200 nguyên liệu và trải qua quy trình sản xuất phức tạp, lốp ôtô gồm nhiều bộ phận cấu thành khác nhau.

Những thành phần tạo nên lốp ôtô

Việt Chung - Minh Thủy

Chia sẻ bài viết qua email