083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ bảy, 20/10/2018, 18:00 (GMT+7)

Những thành phần cấu tạo của điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh được cấu tạo từ 70 nguyên tố hóa học, trong đó hai nhóm quan trọng nhất là nguyên tố đất hiếm và kim loại quý.

Những thành phần cấu tạo của điện thoại thông minh
 
 

Đồ họa: Kim Preshoff

Chia sẻ bài viết qua email