083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 3/7/2018, 19:00 (GMT+7)

Những sinh vật có đặc điểm giống rồng trên Trái Đất

Thằn lằn có cánh, bọ cánh cứng thả bom, kiến bạc Sahara là những động vật có đặc điểm giống rồng trong truyền thuyết.

Những sinh vật có đặc điểm giống rồng trên Trái Đất
 
 

Theo Tech Insider

Chia sẻ bài viết qua email