083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 20/2/2019, 07:00 (GMT+7)

Những rủi ro đối với cơ thể người khi ở ngoài không gian

Môi trường vi trọng lực và bức xạ vũ trụ gây ra những thách thức rất lớn với cơ thể người khi bay vào vũ trụ.

Những rủi ro đối với cơ thể người khi ở ngoài không gian
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email