083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 15/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Những quan niệm sai lầm về tiến hóa

Quan niệm tiến hóa là cách sinh vật thích nghi với môi trường sống đã trở nên lỗi thời do tiến hóa dựa trên đột biến gene.

Những quan niệm sai lầm về tiến hóa
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Alex Gendler)

Chia sẻ bài viết qua email