083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 11/7/2019, 14:43 (GMT+7)

Những ôtô bán ế nhất nửa đầu năm 2019

Toyota chiếm đa số với 3 đại diện, những ôtô bán chậm chủ yếu là xe nhập khẩu.

Những ôtô bán ế nhất nửa đầu năm 2019

Tạ Lư - Lương Dũng

Chia sẻ bài viết qua email