083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 22/3/2019, 15:35 (GMT+7)

Những nỗ lực nhằm sống trường thọ và bất tử của con người

Trong lịch sử, nhân loại không ngừng tìm kiếm cách kéo dài tuổi thọ, thậm chí hướng tới cuộc sống bất tử trong tương lai.

Những nỗ lực nhằm sống trường thọ và bất tử của con người
 
 

Đồ họa: Science Insider

Chia sẻ bài viết qua email