083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 19/5/2017, 13:59 (GMT+7)

Những nguồn thực phẩm mới cho con người tương lai

Các nhà khoa học có thể tìm ra nhiều nguồn thực phẩm mới cho con người như tôm giả, côn trùng, thức ăn in 3D.

Những nguồn thực phẩm mới cho con người tương lai

Lê Hùng

Chia sẻ bài viết qua email