083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 23/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Những ngày nghỉ trong năm của người lao động

Ngoài 12 ngày nghỉ phép trong năm, người lao động sẽ được nghỉ 11 ngày lễ, tết.

Những ngày nghỉ trong năm của người lao động

Tiến Thành - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email