083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 7/2/2017, 10:24 (GMT+7)

Những nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2050

Năm 2050, Trung Quốc vẫn được dự báo là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, theo sau là Ấn Độ và Mỹ nếu xét theo GDP ngang giá sức mua.

Những nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2050

Đơn vị: tỷ USD theo tỷ giá năm 2016
Nguồn: PwC

Chia sẻ bài viết qua email