083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 5/12/2016, 10:35 (GMT+7)

Những mâu thuẫn lợi ích dự kiến trong chính quyền Donald Trump

Hàng loạt mâu thuẫn lợi ích sẽ xuất hiện trong chính quyền Donald Trump do ông cùng các con có liên quan đến nhiều cơ quan.

Những mâu thuẫn lợi ích dự kiến trong chính quyền Donald Trump

Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email