083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 17/9/2017, 19:00 (GMT+7)

Những mẫu tàu trong cuộc đua vào vũ trụ giữa SpaceX và Boeing

Boeing và SpaceX phải chứng minh hệ thống của họ đã sẵn sàng bắt đầu những chuyến bay thường xuyên lên trạm vũ trụ, đáp ứng nhu cầu của NASA.

Cuộc đua vào vũ trụ giữa SpaceX và Boeing
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email