083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 18/8/2018, 20:00 (GMT+7)

Những loài động vật lớn nhất đã tuyệt chủng

Trong số những loài đã tuyệt chủng trên Trái Đất, khủng long chân thằn lằn là động vật lớn nhất với chiều dài gần 40 mét.

Những loài động vật lớn nhất đã tuyệt chủng
 
 

Đồ họa: Kinky Data

Chia sẻ bài viết qua email