083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 18/3/2017, 15:00 (GMT+7)

Những loài động vật di cư dài nhất trong tự nhiên

Nhạn biển Bắc Cực, rùa da, chuồn chuồn là ba trong số những loài động vật có những chuyến di cư dài nhất trong tự nhiên.

Những loài động vật di cư dài nhất trong tự nhiên

Lê Hùng

Chia sẻ bài viết qua email