083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 4/8/2018, 00:03 (GMT+7)

Những điều cấm khi sử dụng thẻ căn cước

Bạn không thể cho thuê, cho mượn, cầm cố hay sửa chữa thẻ căn cước...

Những điều cấm khi sử dụng thẻ căn cước

Việt Chung - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email