083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 8/8/2017, 19:00 (GMT+7)

Những dấu mốc nổi bật trong 50 năm phát triển của ASEAN

Sau 50 năm hình thành phát triển, ASEAN đã trở thành cộng đồng chung có tiếng nói trên trường quốc tế.

Những dấu mốc nổi bật trong 50 năm phát triển của ASEAN

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email