083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 15/7/2017, 00:00 (GMT+7)

Những dân tộc tảo hôn nhiều nhất Việt Nam

Tỷ lệ tảo hôn chung ở 53 dân tộc thiểu số là 26,6%. Cứ 4 cuộc hôn nhân thì có một cặp tảo hôn.

Những dân tộc tảo hôn nhiều nhất Việt Nam

Tiến Thành - Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết qua email