083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 6/6/2018, 00:00 (GMT+7)

Những cáo buộc vi phạm khiến ông Trần Bắc Hà bị xem xét kỷ luật

Ngoài ký tờ trình cho vay gián tiếp gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, ông Trần Bắc Hà còn bị kết luận áp đặt trong chỉ đạo điều hành tại ngân hàng BIDV.

Những cáo buộc vi phạm khiến ông Trần Bắc Hà bị xem xét kỷ luật

Tạ Lư - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email