083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 18/7/2019, 08:00 (GMT+7)

Những bộ đồ trong lịch sử chinh phục không gian

Qua từng giai đoạn, bộ đồ phi hành gia luôn được nâng cấp để đáp ứng những nhiệm vụ chinh phục không gian ngày càng thách thức.

Những bộ đồ trong lịch sử chinh phục không gian

Đoàn Dương - Tạ Lư

Dữ liệu: National Geographic

Chia sẻ bài viết qua email