083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 20/7/2016, 00:00 (GMT+7)

Nhân sự cấp cao được chuẩn bị như thế nào

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, khai mạc ngày 20/7 sẽ bầu hoặc phê chuẩn lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Việc giới thiệu nhân sự cho những vị trí này được chuẩn bị trong quá trình dài, trải qua nhiều kỳ họp và đại hội.

Nhân sự cấp cao được chuẩn bị như thế nào

Tiến Thành - Võ Văn Thành

Chia sẻ bài viết qua email