083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 25/6/2019, 20:00 (GMT+7)

Nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới ở Nhật Bản

Khi hoàn thành, công trình 350 m của công ty Sumitomo Forestry sẽ là tòa nhà cao nhất Nhật Bản và nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới.

Nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới ở Nhật Bản
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email