083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 10/5/2019, 08:31 (GMT+7)

Nguyên tắc mở cửa an toàn cho người đi ôtô

Nếu không mở cửa xe đúng cách, có thể lái xe sẽ gây tai nạn cho người đi đường và thiệt hại tài sản cho mình.

Nguyên tắc mở cửa an toàn cho người đi ôtô

Việt Chung - Ngọc Điệp

Chia sẻ bài viết qua email