083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 24/1/2017, 11:26 (GMT+7)

Người Việt chi tiền uống bia gấp 3 lần cho y tế

Trong nhóm 5 nước tiêu thụ nhiều bia nhất châu Á, Việt Nam có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất. Tổng số tiền chi cho bia gấp 72 lần ngân sách dành cho thể dục thể thao và 3 lần cho y tế quốc gia.

Người Việt chi tiền uống bia gấp 3 lần cho y tế

Ha Phuong

Chia sẻ bài viết qua email