083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 16/7/2019, 20:00 (GMT+7)

Người mù có thể mơ không?

Người mù bẩm sinh vẫn có thể mơ dựa trên những ký ức về âm thanh, mùi vị hay cảm giác.

Người mù có thể mơ không?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email