083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 21/4/2017, 14:15 (GMT+7)

Người dân, doanh nghiệp phản ánh đến Chính phủ thế nào

Thay vì phải gửi đơn thư hoặc tới tận nơi, người dân có thể ngồi nhà, truy cập vào địa chỉ website, nhập thông tin phản ánh và nhận kết quả trả lời trên hệ thống hoặc qua địa chỉ email.

Người dân và doanh nghiệp phản ánh trực tuyến đến chính phủ như thế nào?
 
 

 

Tiến Thành - Hoàng Thùy

Chia sẻ bài viết qua email