VnExpress
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ tư, 16/9/2015, 23:25 (GMT+7)

Người dân các nước tiêu tiền vào việc gì

Economist cho rằng bảng chi tiêu hộ gia đình của một quốc gia có thể phản ánh được đặc trưng sinh hoạt của nước đó.

Người dân các nước tiêu tiền vào việc gì

Kim Dung (theo Economist)

Chia sẻ bài viết qua email