083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 19/4/2016, 14:24 (GMT+7)

Người có trình độ đại học thất nghiệp nhiều nhất

Xét theo chuyên môn, người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp nhiều nhất, khoảng 150 nghìn; kế đến là cao đẳng, trên 100 nghìn.

Người có trình độ đại học thất nghiệp nhiều nhất

Tiến Thành - Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết qua email