083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 22/2/2015, 08:16 (GMT+7)

Nghề nào phù hợp nhất với tính cách của bạn

Nếu là người thực tế, bạn có thể chọn kế toán, bảo hiểm hay xây dựng; còn nếu thích lý luận, hãy nghiên cứu tâm thần, làm phần mềm hay luật sư.

Nghề nào phù hợp nhất với tính cách của bạn

Thanh Tuyền

Inforgraphic: Truity Psychometrics

Chia sẻ bài viết qua email