083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 21/6/2019, 16:47 (GMT+7)

Nếu dùng tiền mua iPhone đầu tư cổ phiếu Apple, bạn sẽ lãi thế nào

Thay vì mua iPhone, iPad, MacBook... đời đầu, nếu bạn dùng tiền đó để mua cổ phiếu của Apple, sau 9 năm, bạn sẽ lãi gấp 6.

Nếu dùng tiền mua iPhone đầu tư cổ phiếu Apple, bạn sẽ lãi thế nào

Bảo Lâm - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email