083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ hai, 16/3/2020, 20:00 (GMT+7)

nCoV sinh sản như thế nào trong tế bào?

Sau khi xâm nhập thành công, nCoV giải phóng ARN của nó và lợi dụng bộ máy bên trong tế bào để sản xuất protein giúp tạo virus mới.

nCoV sinh sản như thế nào trong tế bào?
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email