083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 20/12/2019, 10:19 (GMT+7)

NASA dự định lắp mạng lưới ăng-ten ở vùng tối Mặt Trăng

Các nhà nghiên cứu NASA đề xuất triển khai 128 ăng-ten vô tuyến trên bề mặt Mặt Trăng để theo dõi các hệ sao gần Trái Đất nhất.

NASA dự định lắp mạng lưới ăng-ten ở vùng tối Mặt Trăng
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email