083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 11/4/2018, 15:35 (GMT+7)

NASA chế tạo đàn ong robot khám phá sao Hỏa

Những con ong robot nhỏ bằng ong nghệ sẽ lập bản đồ, lấy mẫu vật nghiên cứu và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên hành tinh đỏ.

NASA chế tạo đàn ong robot khám phá sao Hỏa
 
 

 

Đồ họa: Next

Phương Hoa

Chia sẻ bài viết qua email