083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 3/8/2018, 10:20 (GMT+7)

Nấm ký sinh ăn sạch cơ thể ruồi rồi phá bụng chui ra

Nấm ký sinh điều khiển ruồi leo lên chỗ cao chờ chết rồi làm vỡ bụng chúng để phát tán bào tử sau khi ăn hết bên trong cơ thể.

Nấm ký sinh ăn sạch cơ thể ruồi rồi phá bụng chui ra
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email