083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 30/12/2017, 13:26 (GMT+7)

Một người Singapore làm bằng 14 người Việt Nam

Năng suất lao động của người Việt Nam liên tục tăng trong mấy năm qua, nhưng vẫn thua xa người Malaysia và Singapore.

Một người Singapore làm bằng 14 người Việt Nam

Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email