083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 6/12/2018, 11:00 (GMT+7)

Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con?

Kỷ lục sinh con nhiều nhất trong lịch sử thuộc về vị vua Maroc Moulay Ismail với 1.171 người con do 4 bà vợ và 500 thê thiếp sinh ra.

Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con?
 
 

Đồ họa: Science Insider

Chia sẻ bài viết qua email