083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 28/11/2017, 09:00 (GMT+7)

Mô phỏng thay đổi của Trái Đất trong 20 năm qua

Dựa trên dữ liệu từ các vệ tinh, video đồ họa của NASA sẽ cho chúng ta thấy những gì đã diễn ra trên Trái Đất trong 20 năm qua.

Đồ họa mô phỏng thay đổi của Trái Đất trong 20 năm qua
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: NASA)

Chia sẻ bài viết qua email