083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 9/2/2018, 12:00 (GMT+7)

Mô phỏng hoạt động của động đất tự nhiên

Động đất tự nhiên xảy ra do sự vận động của các mảng kiến tạo, tập trung dọc theo các đường đứt gãy ở các ranh giới mảng kiến tạo.

Mô phỏng hoạt động của động đất tự nhiên
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: AFP)

Chia sẻ bài viết qua email