083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 20/12/2019, 11:35 (GMT+7)

Mỏ neo 500 năm tuổi của hầu tước Tây Ban Nha

Hai mỏ neo bằng sắt còn nguyên vẹn do được bảo vệ dưới lớp trầm tích dày ở đáy vịnh Mexico và thuộc về những con tàu của hầu tước Hernán Cortés.

Mỏ neo 500 năm tuổi của hầu tước Tây Ban Nha
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email