083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 7/2/2017, 00:00 (GMT+7)

Mô hình tam quyền phân lập trong chính quyền liên bang Mỹ

Chính quyền liên bang Mỹ được thiết lập theo mô hình tam quyền phân lập. Quốc hội nắm quyền lập pháp. Tổng thống nắm quyền hành pháp còn tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới nắm quyền tư pháp.

Mô hình tam quyền phân lập trong chính quyền liên bang Mỹ

Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email