083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 10/5/2019, 19:00 (GMT+7)

Mẫu tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa liên tục phóng thử

Tên lửa Triều Tiên vừa thử có nhiều điểm giống mẫu Iskander của Nga, được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc.

Mẫu tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa liên tục phóng thử

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email